Szerintem eredetileg ez egy Marabu rajz volt, de az internet csak ezt őrizte meg.

Illustration for article titled Önvédelem az óvodában

Share This Story

Get our newsletter